Year Term

 • Fall, 2019-2020
  HVER1006
  Taught by: Monica Røstad
 • Fall, 2019-2020
  HVER1006
  Taught by: Monica Røstad
  Faglig innhold: Ved kongelig resolusjon av 3. oktober 2014 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til... Learn more
 • Fall, 2019-2020
  HVER1007
  Taught by: Jørn Østvik
  Emnet omhandler sentrale teorier og forståelser om utviklingen og opplæringen til barn og unge med typisk og atypisk utvikling. I emnet vektlegges utviklingspsykologiske teorier, læringsteorier, kognitiv og sosial utvikling,... Learn more
 • Spring, 2018-2019
  Taught by: Ingunn Ofte
 • Winter, 2019-2020
  Taught by: Ingunn Ofte
  Her kan ansatte ved Institutt for lærerutdanning teste plattformen Lacuna.
 • Winter, 2019-2020
  Taught by: Jørn Østvik
  Dette kurset er en sandkasse for uttesting ved psykisk helse.
 • Fall, 2018-2019
  Taught by: Erlend M. Dons
  Faglig innhold -Emnet er dels teoretisk og dels praktisk. Det gis en innføring i grunnleggende argumentasjonsteori, med fokus på ulike argumentstrukturer og vurdering av ulike typer argumenters egenart og styrke, samt... Learn more
 • Winter, 2018-2019
  Taught by: Karen Birgitte Dille
  Et kurs for nye oppfølgingslærere ved ILU.
 • Fall, 2018-2019
  NORD2600
  Taught by: Lars August Fodstad
  Emnet tar utgangspunkt i ulike aspekter ved literacy-begrepet og kretser rundt produksjon, forståelse og vurdering av ulike tekster. Språk- og litteraturvitenskapelige begreper og analysemetoder vil benyttes i arbeidet med disse... Learn more
 • Fall, 2017-2018
  Taught by: Lars August Fodstad
  Dette er et "kurs" som er opprettet for at interesserte faglærere kan prøve ut Lacuna Stories. Logg: 31.01.2018: Lars Augst Fodstad introduserer Lacuna Stories i seminargruppen for studenters lesing og skriving. Avtale om å... Learn more
 • Fall, 2017-2018
  NORD2600
  Taught by: Lars August Fodstad
  Faglig innhold Emnet tar utgangspunkt i ulike aspekter ved literacy-begrepet og kretser rundt produksjon, forståelse og vurdering av ulike tekster. Språk- og litteraturvitenskapelige begreper og analysemetoder vil benyttes... Learn more
 • Fall, 2017-2018
  Pel-1-1-7
  Taught by: Anne Bonnevie Lund
  pedagogikk og elevkunnskap 1-7

Pages