Om Lacuna Stories

Lacuna Stories er en plattform for annotering av tekster.

Denne versjonen er en beta-installasjon på NTNUs servere.

Du kan lese mer om programvaren her: www.lacunastories.com

Dersom du har spørsmål om plattformen kan du ta kontakt med Lars August Fodstad eller Andreas Krokan.