HVER1007 Pedagogikk og psykologi
Jørn Østvik
Institutt for psykisk helse
Emnet omhandler sentrale teorier og forståelser om utviklingen og opplæringen til barn og unge med typisk og atypisk utvikling. I emnet vektlegges utviklingspsykologiske teorier, læringsteorier, kognitiv og sosial utvikling, sårbarhetsfaktorer i ulike utviklingsstadier og kontekster, samt institusjoner i utdanningsløpet og pedagogiske vurderinger som er relevant for vernepleierfaglig praksis. Med utgangspunkt i kunnskap om typisk utvikling vil emnet belyse utfordringer og muligheter blant mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Term: 
Fall
Year: 
2019-2020
Course ID: 
HVER1007
Start Date: 
08/12/2019
End Date: 
12/31/2019